Uncategorized · January 14, 2022

การตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโฆษณาที่สดใหม่เกี่ยวกับรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยตนเอง

ผู้ผลิตรถยนต์และผู้ให้บริการเทคโนโลยีบางรายกล่าวว่าพวกเขากำลังเตรียมที่จะส่งมอบรถยนต์ไร้คนขับให้กับแต่ละบุคคลในเวลาอันสั้น ซึ่งเป็นคำมั่นสัญญาใหม่ที่จะทำให้มันดูเหมือนปี 2016 อีกครั้ง แต่ระวัง hoopla.

ทำไมมันถึงสำคัญ: รถของคุณสามารถขับเองได้ในที่ไม่ไกลเกินไป-ทางไกล ที่กำลังจะเกิดขึ้น แต่อยู่ภายใต้ความผิดปกติบางอย่างเท่านั้น เช่น สภาพอากาศเอื้ออำนวยหรืออยู่ในข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ที่แน่นอน และตารางเวลาก็ย่ำแย่ที่สุด.