Uncategorized · September 13, 2021

คำสั่ง COVID-19 ของ Biden: ฟองสบู่ในจินตนาการของเรา

ประธานาธิบดี Biden ในวันพฤหัสบดีแนะนำอาณัติใหม่ที่ก้าวร้าวในการฉีดวัคซีนและการทดสอบ. ผู้เชี่ยวชาญของ Axios ปราบปรามสิ่งที่ประกาศเกี่ยวกับการเมือง ธุรกิจขนาดเล็ก และการดูแลสวัสดิภาพ.

Hans Nichols นักข่าวการเมืองของ Axios: White Household เจ้าหน้าที่ทราบดีว่าไบเดนได้รับเลือกให้รวมไวรัส — และหากเขาไม่ได้ทำกำไร ตำแหน่งประธานาธิบดีทั้งหมดของเขาก็มีโอกาส.