Uncategorized · December 12, 2021

ดัชนีราคาขายของผู้ซื้อแทนที่รายงานการว่างงานเป็นตัวบ่งชี้ที่สำคัญ

The Shopper Price tag Index ได้เปลี่ยนแปลงรายงานการทำงานเนื่องจากข้อมูลที่คาดว่าจะลดลงมากที่สุดโดยรัฐบาลสหรัฐฯ.

เหตุใดจึงสำคัญ: ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะลดความมั่งคั่งทางการเมืองลง วอชิงตันและวอลล์อเวนิวกำลังรอให้ตัวเลข CPI กะพริบในเวลาแปดโมง: 30:00 น. ET ประมาณวันที่ 10 ของทุก ๆ สามสิบวัน รายงานเดือนนี้ — ขอบคุณในเช้าวันศุกร์ — จะให้ข้อมูลว่าอัตราเงินเฟ้อที่ร้อนมากในเดือนพฤศจิกายนเป็นอย่างไร