Uncategorized · October 7, 2021

ที่ปรึกษาชั้นนำของรัฐ: การใช้ Biden การครอบคลุมชายแดนในยุคทรัมป์ “ไร้มนุษยธรรม”

ที่ปรึกษาอาวุโสของ Point out Section ที่เปลี่ยนไปทำงานใหม่ประณามการใช้นโยบายระยะเวลาของทรัมป์ ของทรัมป์เป็น ขับไล่ผู้อพยพที่ชายแดนภาคใต้อย่างรวดเร็วในบันทึกช่วยจำ Politico เพื่อเริ่มต้นด้วยคำอธิบายและยืนยัน Axios.

สถานะการเข้าร่วมใน: ในบันทึก ลงวันที่ 2 ต.ค. Harold Koh เรียกการขับไล่ที่ต่ำกว่าหัวข้อ 42 ซึ่งเป็นคำสั่งด้านสาธารณสุขโดยรวมที่ถูกนำมาใช้เป็นมาตรการกักกัน COVID-19 “ผิดกฎหมาย” และ “ไร้มนุษยธรรม” ซึ่งครอบคลุมถึงความคุ้มครอง คือ “ไม่คู่ควรกับการบริหารนี้”