Uncategorized · September 4, 2021

ฝ่ายปกครองไม่สามารถบรรลุ 1 ใน 3 ของเด็กข้ามชาติที่ถูกปล่อยตัว

ทางการสหรัฐฯ ขาดการติดต่อกับเด็กอพยพหลายพันคนที่ได้รับการแนะนำจากการควบคุมตัว ตามรายละเอียดที่ได้รับจาก Axios ผ่านทางคำขอ Independence of Facts Act (FOIA).

เหตุใดจึงสำคัญ: มีการโทรศัพท์หา ผลิตลูกวัยรุ่นข้ามชาติหรือพวกเขา ประมาณหนึ่งในไม่กี่คน ผู้สนับสนุนในช่วงเดือนมกราคมและพฤษภาคมอาจไม่ได้รับคำตอบ ยกคำถามเกี่ยวกับวิธีการของรัฐบาลในการปกป้องผู้เยาว์หลังจากที่พวกเขาเปิดเผยต่อผู้ใช้ที่รักหรือคนอื่น ๆ ในสหรัฐอเมริกา