Uncategorized · October 11, 2021

ภัยพิบัติที่ลึกล้ำของ Ozy Media

Ozy Media อาจมีเงื่อนไขการฉ้อโกงหลักทรัพย์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการติดต่อตามข้อตกลงที่น่าอับอาย.

การขับเคลื่อนข้อมูล: Axios ค้นพบว่า Ozy ในปีนี้ได้ชักชวนผู้ซื้อที่คาดหวังโดยระบุว่า Google Ventures ได้ตกลงที่จะกำหนดการจัดหาเงินทุนรอบใหม่ แต่แหล่งข้อมูล 3 แห่งที่ปิดให้บริการ GV กล่าวว่าไม่มีการจัดหาดังกล่าว.