Uncategorized · November 13, 2021

ราคาขายเพิ่มขึ้น .nine% ในเดือนต.ค. ส่งผลให้มีการปรับปรุงครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ 30 ปี

ดัชนีมูลค่าผู้บริโภคหลัก (CPI) ซึ่งกำหนดราคาสินค้าและบริษัทที่ไม่รวมอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น .6% ในเดือนตุลาคม ตาม รายละเอียด ออก วันพุธ.