Uncategorized · November 2, 2021

วิกฤตสุขภาพจิตโดยรวมในสหรัฐอเมริกา

การดูแลสุขภาพจิต ในขณะนี้ไม่เท่าเทียมกันและให้บริการอย่างจำกัดในสหรัฐอเมริกา Axios AM Deep Dive นี้ นำโดยนักข่าวการรักษาความเป็นอยู่ที่ดี Caitlin Owens ดูซิว่าการแพร่ระบาดนั้นยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกได้อย่างไร.

30 ต.ค. 2564 – )สุขภาพ


ผ่านเพิ่มเติม