Uncategorized · December 21, 2021

วิเคราะห์: วัคซีน J&J ให้การป้องกันเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยในการต่อต้าน Omicron

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ผลิตโดยจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน และบริษัท Sinopharm ของจีน รวมถึงวัคซีนสปุตนิก วี ที่รัสเซียสร้างขึ้น ได้รับการสังเกตพบว่ามีความปลอดภัยเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยจากตัวแปร Omicron ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่

research ออกสัปดาห์นี้.

การขับเคลื่อนข้อมูล: การวิเคราะห์ ซึ่งจัดพิมพ์เป็นภาพพิมพ์ล่วงหน้าและไม่ได้มีเพียงการตรวจสอบโดยเพื่อน พบว่ามีเพียงไม่กี่คนใน 13 คนที่ได้รับวัคซีน Sinopharm ของจีนอย่างครบถ้วนที่ผลิตแอนติบอดีที่เป็นกลางจาก Omicron