Uncategorized · November 29, 2021

วุฒิสมาชิกประชาธิปไตยห้าคนบอก White Household ว่าพวกเขาคัดค้านผู้กำกับดูแลสถาบันการเงินตัดสินใจ

วุฒิสมาชิกประชาธิปไตยห้าคนได้สั่งทำเนียบขาวว่าพวกเขาจะไม่สนับสนุน Saule Omarova ให้เป็นหัวหน้าสำนักงานบัญชีกลางของสกุลเงิน ฆ่าการเสนอชื่อของเธอให้เป็นผู้ให้กู้ที่มีประสิทธิภาพสูง-ตำแหน่งผู้ควบคุม.

ทำไมมันถึงเป็นปัญหา: การต่อต้านที่ท้าทายจากกลุ่มสมาชิกวุฒิสภาในวงกว้างแสดงให้เห็นถึงปัญหาการรายงานข่าวที่แท้จริงที่พวกเขามีกับ Omarova ศาสตราจารย์ด้านกฎระเบียบของวิทยาลัยคอร์เนลล์ผู้ซึ่งชอบโต้แย้งกับเธอ บทช่วยสอนเกี่ยวกับการเย็บริมในบริษัทธนาคารขนาดใหญ่.