Uncategorized · October 10, 2021

สกู๊ป : แมนชินต้องก้าวหน้า จัดลำดับความสำคัญ

เสน. Joe Manchin (DW.Va.) กำลังบอกเพื่อนร่วมงานว่าผู้ก้าวหน้าจำเป็นต้องเลือกนโยบายลายเซ็นสามฉบับของประธานาธิบดี Biden เพียงนโยบายเดียวเพื่อส่งเสริมการแสดงสมาชิกในครอบครัวและละทิ้งอีกสองคน คนที่คุ้นเคยกับการสร้างความแตกต่างจะสื่อถึง Axios

เหตุใดจึงเป็นปัญหา: โดยการบังคับให้ผู้ก้าวหน้าเลือกระหว่างเครดิตภาษีเด็กที่ขยายออกไป การจ่ายเงินให้สมาชิกครอบครัวออกจากการดูแลสุขภาพ หรือเงินอุดหนุนสำหรับการดูแลเด็กชายหรือเด็กหญิง , Manchin กำลังทำให้ข้อตกลงโอกาสใด ๆ ซับซ้อนขึ้น แต่ก็ส่งสัญญาณถึงความตั้งใจที่จะเจรจาด้วย