Uncategorized · September 25, 2021

หลายปีที่ผ่านมาการเพิ่มขึ้นอย่างมากที่ทำให้วอชิงตัน ดี.ซี. สร้างขึ้นใหม่กำลังจะหยุดชะงัก

ความเจริญในการก่อสร้างเป็นเวลานาน-ขยายเวลาที่สร้างใหม่ในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. กำลังจะหยุดชะงัก ยกเลิกโดยแนวโน้มการก่อสร้างที่กว้างขึ้นและมรดกของสถานที่ทำงานที่แพร่ระบาด.เหตุใดจึงสำคัญ: การพัฒนาที่เวียนหัวได้เปลี่ยนโฉมเมือง ฟื้นฟูใจกลางเมือง และเคร…ผ่านมากขึ้น