Uncategorized · November 4, 2021

แผงควบคุม CDC แนะนำวัคซีนไฟเซอร์สำหรับเด็กอายุ 5 ถึง 11 ปี

ผู้อำนวยการ CDC Rochelle Walensky รับรองชุดวัคซีน COVID-19 ของ Pfizer-BioNTech สองโด๊สสำหรับเจ้าตัวน้อยอายุ 5-11 ขวบ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายในวิธีการยอมรับที่สามารถทำให้เยาวชนวัยหนุ่มสาวได้รับวัคซีน วันศุกร์.

เหตุใดจึงสำคัญ: การสร้างแบบจำลองจากคณะกรรมการแนะนำว่าการฉีดวัคซีนแก่เด็กอายุ 5-11 ปีจะลดการแพร่เชื้อโควิดใน สหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 8% ในเดือนพฤศจิกายนและมีนาคม 2022