Uncategorized · December 1, 2021

แอฟริกาใต้กล่าวว่ายังคง “ลงโทษ” สำหรับการตรวจจับตัวแปร COVID ใหม่

แอฟริกาใต้กล่าวเมื่อวันเสาร์ว่า ยังคง “ลงโทษ” สำหรับการตรวจจับตัวแปร Omicron coronavirus ใหม่ ในขณะที่ประเทศอื่น ๆ จำนวนมากรีบออกกฎหมายห้ามวันหยุดและข้อ จำกัด

ขับเคลื่อนข่าว: สหรัฐอเมริกา