Uncategorized · December 31, 2021

CEO กังวลเรื่องความมั่นคงในอาชีพในปี 2022

ซีอีโอที่มีอำนาจกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของงานมากพอๆ กับการพักผ่อนของเรา ที่จริงแล้วอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำ

ภาพสำคัญ: ซีอีโอที่น่าจับตามองถึง 72% กลัวว่าจะลดโอกาสในการทำงานลงเนื่องจากการหยุดชะงักของอุตสาหกรรม ตามรายงานล่าสุดจากธุรกิจที่ปรึกษาระดับโลก AlixPartners