Uncategorized · November 20, 2021

Feds เริ่มการสอบสวนสิทธิพลเมืองในโรงเรียนเท็กซัส

สำนักงานการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา สถานที่ทำงานเพื่อสิทธิพลเมือง กำลังสืบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการเลือกปฏิบัติในเขตมหาวิทยาลัยในเท็กซัส รายงานข่าวของเอ็นบีซี.

ทำไมมันถึงมีปัญหา: Carroll Impartial School District ซึ่งตั้งอยู่ในเขตมั่งคั่งร่ำรวย ชานเมืองเซาท์เลค รัฐเท็กซัส เป็นแนวหน้าของการต่อสู้ระดับชาติอย่างต่อเนื่องเกินกว่า วิธีการสอนนักเรียนเกี่ยวกับปัญหาทางเชื้อชาติ.