Uncategorized · September 24, 2021

Happy Meals หัวขาดประสบการณ์…

McDonald เปิดตัวโปรแกรมในวันอังคารที่จะเลิกใช้ของเล่นพลาสติกใน Pleased Foods ทั่วโลกภายในปี 2025 และทดแทนข้อเสนอของเล่นที่ทำจากวัสดุรีไซเคิลหรือวัสดุชีวภาพและจากพืช.

ทำไมถึงมีปัญหา: บริษัทไม่ได้เปิดเผยว่า Joyful Foods และของเล่นขายได้กี่ชิ้นในแต่ละวันทำการ แต่อ้างว่าความพยายามครั้งใหม่นี้จะลดจำนวนเงินของ พลาสติกบริสุทธิ์ที่ใช้ทุกปีในอาหารเหล่านั้นทั้งหมด 90% เมื่อเทียบกับความเข้มข้น 2018.