Uncategorized · November 17, 2021

Kaiser Permanente หลีกเลี่ยงการนัดหยุดงานในข้อตกลงเบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่รักษาสุขภาพ

ผู้นำสหภาพแรงงานเป็นสัญลักษณ์ของบุคลากรด้านการดูแลสุขภาพและพนักงานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพประมาณ 50,000 คน บรรลุข้อตกลงเบื้องต้นในข้อพิพาทแรงงานในวันเสาร์ งดเว้นจากการนัดหยุดงานเพื่อเริ่มดำเนินการในวันจันทร์

ทำไมมันถึงมีปัญหา: ความก้าวหน้าในการเจรจามาถึงในฐานะพยาบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านทางเข้า-บรรทัด และพนักงานคลินิกอื่นๆ บริเวณใบหน้า