Uncategorized · December 7, 2021

NPR ฉบับเช้าตรู่ เจ้าภาพ Noel King กำลังจะจากไปเพื่อผู้แข่งขันคนหนึ่ง

Vox Media ได้ลงนามในข้อเสนอกับ WNYC ซึ่งเป็นสถานีสมาชิกของ NPR เพื่อเผยแพร่พอดคาสต์หลัก “Right now, Discussed” ให้กับสถานีวิทยุชุมชนทั่วพื้นที่เริ่มต้นปีหน้า.