Uncategorized · November 26, 2021

Washington Post ดึงอดีต CMO เป็นผู้กำกับแผนกเทคโนโลยี

The Washington Submit ได้ว่าจ้าง Miki King ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โฆษณาคนก่อนของบริษัท ซึ่งล่าสุดดำรงตำแหน่งประธานทีม Genius Media — เพื่อดำเนินการด้านโปรแกรม Arc XP ของ The Post

เหตุใดจึงมีปัญหา: การแสวงหาบริการที่เน้นย้ำแรงจูงใจของ The Post ในการขยายแขนโปรแกรมซอฟต์แวร์ให้เป็นแหล่งรายได้ที่สำคัญเพื่อสนับสนุน วารสารศาสตร์